ANASTRAVEL SMBA REGELER

Fakturaen skal betales senest same dags. AnasTravels S M B A optræder som agent for de transporten deltagende luftfarts selskaber, og det er alene disse, der har ansvaret for transporten korrekte gennemførelse. hvis kunden ønsker at foretage et køb over telefonen: Kontraktforholdet mellem dig som kunde og Anas Travel S.M.B.A opstår, og er bindende, ved den mundtlige eller via telefonisk accept

Anastravel s.m.b.a | Cvr 32567010 | Tangens vej 88 kl tv 2200 København N | Tlf  32846297-35810181 | Email: info@anastravel.dk